ว.นวัตกรรมฯ คึกคัก จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560

ว.นวัตกรรมฯ  คึกคัก จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2560
 3 เมษายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณถนนหน้าอาคารเหมวดีพิทักษ์ ( อาคาร37) หลังจากนั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้  เป็นประธานในพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป  ให้โอวาท และรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560   กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
08. 2017