เรียนแบบทุนมนุษย์ฯ มุมมองจากการทำงานจริงสู่การบูรณาการทางทฤษฎี

เรียนแบบทุนมนุษย์ฯ  มุมมองจากการทำงานจริงสู่การบูรณาการทางทฤษฎีนักศึกษาสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ ชั้นปีที่2 นำทีมโดยพี่กิ๊ก พี่โบว์ พี่แนน พี่เบียร์ บุกถึงโรงงานธุรกิจน้ำยาย้อมผม บริษัท THAI-MEKO.CO., LTD เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอเสนอในรายวิชาการจัดการผลิตและการปฏิบัติการ

08. 2017