ความนิยมของเครื่องพิมพ์สามมิติทำให้เครื่องจักรรูปแบบเดียวกันเริ่มออกมาเรื่อยๆ แต่ FarmBot อาจจะดูแปลกกว่าตัวอื่นๆ

ในตอนนี้เพราะมันใช้เพื่อทำนาทำสวนแทนที่จะเป็นการพิมพ์ตามธรรมดา

       FarmBot ออกแบบมารูปแบบเดียวกับเครื่องพิมพ์สามมิติขนาดใหญ่ แต่หัวพิมพ์ของมันแทนที่จะใช้หลอมพลาสติก

แบบเครื่องพิมพ์สามมิติอื่นๆ มันกลับสามารถทำได้หลายอย่าง เช่น การพรวนดิน, วางเมล็ด, รดน้ำ, ใส่ปุ๋ย, พ่นยาฆ่าแมลง,

และตรวจสอบภาพต่าง ในดิน

       เป้าหมายของ FarmBot คือการทำซอฟต์แวร์ IDE เป็นเว็บให้ผู้ใช้ควบคุมแบบ drag-and-drop เราสามารถออกแบบ

สวนของเราเองได้ตามใจชอบ ทั้งระยะห่างระหว่างเมล็ด เงื่อนไขการปลูกที่อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อให้สวนของเรา

สมบูรณ์ที่สุด

credit : https://farmbot.io/
           https://jusci.net
08. 2017