หน้าหลัก > ประกาศ

โค้งสุดท้าย “สวนสุนันทา” พารอด รับรอบ 1 ถึง 4,601 ที่นั่ง สมัครวันนี้ยังมีโอกาส – 7 ม.ค.65
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญ ...
2021-12-17 11:16:35
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผสมผสาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและแบบออนไลน์ผ ...
2021-12-13 11:23:57
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียน ที่ 2/2564
#แจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สามารถยื่นคำร้องขอชำระค ...
2021-12-13 11:17:38
กำหนดการเปิดสอบ SSRU-TEP ภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
กำหนดการเปิดสอบ SSRU-TEP ภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เดือนธ ...
2021-11-25 16:27:30
ตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
***การตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ reg.ssru.ac.th ***#www.ssru.ac.th#https://reg.ss ...
2021-11-24 13:34:54
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
รุ่น 62 ห้อง 01(การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่).pdfรุ่น 62 ห้อง 01(การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdfรุ่น 6 ...
2021-11-22 11:55:06
ประกาศย้อนหลัง