หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการฝึกสหกิจศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการฝึกสหกิจศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-01-19 15:38:35


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการฝึกสหกิจศึกษา

 "โครงการฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ณ Chihlee University of technology ประเทศไต้หวัน " ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2561....(ให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 27 พ.ย.2560 มารายงานตัว เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 )

Download