หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-02-02 18:05:29
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจากเดิม วันที่ 2 มีนาคม 2561 เปลี่ยนเป็น วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ www.reg.ssru.ac.th

เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เลื่อนมาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา