กิจกรรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


กิจกรรม ศิษย์เก่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

1.ศิษย์เก่าร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรม โครงการ"ค่ายอาสาพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม"