จัดประชุมคณะทำงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ของตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


จัดประชุมคณะทำงานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ของตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี