กิจกรรม CLEAN พื้นที่ & CLEARวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เดินหน้าปฏิบัติภารกิจสู้ภัยโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน พื้นที่วัดบ้านถ้ำ โรงเรียนบ้านถ้ำ วัดถ้ำแฝด ตลาดนัดหมู่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน และศูนย์เด็กเล็กตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้กิจกรรม U2T COVID-19 WEEK 'ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด' โดยปฏิบัติกิจกรรมดังนี้
1 CLEAN พื้นที่ & CLEAR เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด : ทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ
2️ สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด : เตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 ในชีวิตประจำวัน
3️ จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19 : มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนในชุมชน
4 กิจกรรมเชิญชวน "การฉีควัคซีน" เพื่อพิชิตภัยโควิด-19 เชิญชวนให้พี่น้องทุกคนมาฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชุมชน
#U2T #U2TSSRU #IRDSSRU #SSRU