กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาลัยแป้งปั้น รายการแจ๋ว ออกอากาศเมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2561