หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรมการสาธิตการใช้ Platform ระบบการเรียนการสอนทางไกล CIM Online-Ed
วันอังคารที่ 23 พ.ย.2564 เวลา 09.30 น.  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ห ...
2021-11-25 15:59:09
เชิญร่วมรับชมการประชุมสัมมนานานาชาติ IPSOM-UiTM 2021
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2021 (วันพฤหัสบดี) เวลา 8.30 น. เชิญร่วมรับชมการประชุมสัมมนานานาชาติ IPSOM-UiT ...
2021-11-26 10:34:01
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9
22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจ ...
2021-11-24 13:45:23
กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 1.4.9 และตัวชี้วัด 1.4.10
22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.  ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมเป็นประธานในที่ ...
2021-11-24 13:37:53
จันทร์ที่ 29 นี้เจอกันใน "CIM Pre Open House EP.2 ตอน "ล้อม วง คุย"
จันทร์ที่ 29 นี้เจอกันใน "CIM Pre Open House EP.2 ตอน "ล้อม วง คุย"ที่นี่   &nbs ...
2021-11-22 11:29:51
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
วันพฤหัสดี ที่ 18 พ.ย. 2564 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการประชุมอนุมัติผลการเรียน ป ...
2021-11-19 12:06:57
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่6/2564
วันพฤหัสดี ที่ 18 พ.ย. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พ ...
2021-11-19 11:44:46
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามและส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
วันพฤหัสดี ที่ 18 พ.ย. 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะผู้ ...
2021-11-19 11:40:23
ข่าวย้อนหลัง