หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > > ประชุมบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครั้งที่ 1
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2017-10-17 13:52:35


ประชุมบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการครั้งที่1 เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน เป็นประธานการประชุมครั้งนี้