หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-26 08:05:07

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย” เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล