หน้าหลัก > ประกาศ >

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-08-08 15:53:42

ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบออนไลน์   ระบบลงนามถวายพระพร (royaloffice.th)


เข้าสู่เว็บไซต์

FB ฝ่ายแนะแนว