หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-16 10:12:28

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2 การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1/2565 ครั้งที่ 2
การชำระส่วนต่างค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1/2565นักศึกษาที่กู้ยืม กองทุน กยศ. ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบขอให้ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนเงินที่จะต้องชำระส่วนต่าง

https://drive.google.com/.../1flfRkBQtWq-utUj4_9rpbd...
กำหนดการชำระโดยเริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่5 - 31 มกราคม 2566ชำระด้วยตนเอง ณ จุด One Stop Service ชั้น 1อาคารสำนักงานอธิการบดี กรุงเทพมหานครงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร. 02 160 1354 , 02 160 1528