หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-12 09:45:06

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ #CIMSSRU       

เรื่องการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ที่เว็บไซต์ ---> https://reg.ssru.ac.th ***

#www.ssru.ac.th

#https://admission.ssru.ac.th