หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวรับสมัคร > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนันสนุนวิชาการ ( พนักงานขับรถยนต์) ฯ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนันสนุนวิชาการ ( พนักงานขับรถยนต์) ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-12-13 11:39:47ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนันสนุนวิชาการ ( พนักงานขับรถยนต์) สังกัด วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา