หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 /2563 นักศึกษารหัส 62
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 /2563 นักศึกษารหัส 62

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-18 12:22:37

ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2563 (นักศึกษา รหัส 62)
1.รัฐศาสตร์ (PS)
62-01.
62-02.
62-03.
62-04.
62-05.
62-06.
2.การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (MIS)
62-01 (ภาคพิเศษ).
62-01.
3.การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ (HCM)
62-01.
4.การจัดการคุณภาพ (QM)
62-01 (ระนอง)
62-01
5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด (ITM)
62-01
6.นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
62-01
62-02
7.การจัดการอีสปอร์ต
62-01
62-02
8.การจัดการการค้า (TM)
62-01 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
62-01 (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
62-03 (การจัดการนวัตกรรมการค้า) อุดร
ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชาภายใน วันที่ 19 พ.ย.63 -23 ม.ค. 64