หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษารหัส 59-61
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษารหัส 59-61

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-06 11:48:06 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

 นักศึกษารหัส 59-61 


 สาขารัฐศาสตร์ภาคปกติ : รัฐศาสตร์-ภาคปกติ.pdf

 สาขารัฐศาสตร์ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป รหัส 61 ( รุ่น 41 ) จ-ศ และ ส-อา : บุคคลทั่วไป-รหัส-61-รุ่น-41-จ-ศ-และ-ส-อา.pdf

 สาขาการจัดการคุณภาพภาคปกติ : การจัดการคุณภาพ-ภาคปกติ.pdf

 สาขาการจัดการคุณภาพภาคพิเศษ : การจัดการคุณภาพ-ภาคพิเศษ.pdf

 สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร : การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ-ภาคปกติ.pdf

 สาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กรภาคพิเศษ : การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ-ภาคพิเศษ-MK.pdf

 สาขาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ : การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ.pdf

 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด.pdf