หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > แจ้ง นักศึกษายกเลิกรายวิชา (W) ประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตามวัน - เวลา ที่กำหนดเท่านั้น
แจ้ง นักศึกษายกเลิกรายวิชา (W) ประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตามวัน - เวลา ที่กำหนดเท่านั้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-06-19 17:10:52

 

    

แจ้งนักศึกษายกเลิกรายวิชา (W) ประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตามวัน - เวลา ที่กำหนดเท่านั้