หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ประกาศ แจ้งให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีล่าช้า
ประกาศ แจ้งให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีล่าช้า

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-07-23 14:45:15


แจ้งนักศึกษา ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 3/2560 ภายในวันที่ 14 ส.ค.2561 นี้เท่านั้น หากไม่ชำระถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา 

ตามประกาศ