หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาชาย ที่มีความประสงค์จะทำการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
นักศึกษาชาย ที่มีความประสงค์จะทำการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-08-31 13:09:18นักศึกษาชาย ที่มีความประสงค์จะทำการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 (ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

๑.ให้นักศึกษาทำการ add line เพื่อติดตามข่าวสาร ต่างๆให้เรียบร้อย
๒. ศึกษาระเบียบขั้นตอน ทำการจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน
๓. ทำการปริ๊นแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง
๔. เสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษา และ รองคณบดี/คณบดี ที่นักศึกษาเรียนอยู่ ลงนาม (ลงนามเฉพาะ ช่องหมายเลข ๑ และ ๒ เท่านั้น)
๕. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยและทำการจัดส่งเอกสาร ที่ห้องกิจกรรม ชั้น ๓ กองพัฒนานักศึกษา

สามารถทำการส่งเอกสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดการรับเอกสาร ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
สามารถ Downloads เอกสาร คลิ๊กที่นี้