หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 /2563
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 /2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-05 17:01:29

 ตารางเรียนรหัส 61  2-2563

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด (ITM)การจัดการคุณภาพ (QM)การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ (HCM)การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (MIS)นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ (ITT)รัฐศาสตร์ (PS)ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563  นักศึกษาภาคปกติ รหัส 61  นักศึกษารหัส 56-61 
ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชาภายในวันที่  11 พ.ย. 63- 23 ม.ค. 64