หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประกาศ > ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 นักศึกษารหัส 63
ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 นักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 นักศึกษารหัส 63

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2020-11-23 19:01:34


ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563  นักศึกษา รหัส 631.รัฐศาสตร์ (PS)
63-301.
63-302.
63-303.
63-304.
63-305.
63-306.
2.การจัดการระบบสารสนเมศเพื่อธุรกิจ (MIS)
46-01 (พิเศษ).
63-01.
3.การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ (HCM)
46-01 (vip).
46-02 (บุคคลทั่วไป).
63-01.
4.การจัดการคุณภาพ (QM)
63-01 (ระนอง).
63-01.
5.เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด (ITM)
46-01 (พิเศษ).
63-01.
63-02.
6. การจัดการอีสปอร์ต (ESM)
63-01.
63-02.
7.การจัดการการค้า (TM)
63-01 (การจัดการการค้าธุรกิจสมัยใหม่).
63-01 (นวัตกรรมการจัดการการค้า).
63-03 (7353) อุดร.
                ลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนรายวิชาภายในวันที่  25 พ.ย. 63- 23 ม.ค. 64