หน้าหลัก > กิจกรรม

CIM open house 2560
...
7 พ.ย. 60 - 8 พ.ย. 60
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
การแข่งขัน Esports ที่ใช้เกมเยอะที่สุดในการแข่งขัน 1 รายการของระดับอุดมศึกษา
สมัครแข่งขัน Esports ชิงทุนการศึกษา 42,000 บาทการแข่งขัน Esports ที่ใช้เกมเยอะที่สุดในการแข่งขัน 1 ร ...
29 พ.ย. 63 - 14 ส.ค. 64
ประกาศขยายวันชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศขยายวันชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 29 ...
2 ก.พ. 64 - 27 พ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รหัสนักศึกษา 62สาขาวิชาการจัดการคุณภาพรหัส62-01.สาขาวิช ...
11 ก.ค. 64 - 10 ก.ย. 65
กิจกรรมปัจจุบัน