หน้าหลัก > กิจกรรม

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
รุ่น 62 ห้อง 01(การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่).pdfรุ่น 62 ห้อง 01(การจัดการนวัตกรรมการค้า).pdfรุ่น 6 ...
10 พ.ย. 64 - 13 เม.ย. 66
"CIM Pre Open House EP.2
เชิญชวนน้องๆชาวTCAS65" มาร่วมค้นหาแก้วโปรดในแบบที่เป็นตัวเรา" ใน "CIM Pre Open House ...
17 พ.ย. 64 - 8 ก.ค. 66
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง(free enrollment) ภาคเรียนที่ 2/2564
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง(free enrollment) ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่ www.reg.ssru.ac.th ข้อมูลจาก ...
23 พ.ย. 64 - 6 เม.ย. 66
กิจกรรมย้อนหลัง