หน้าหลัก > กิจกรรม > ข่าวประชาสัมพันธ์ > #ประกาศการเปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ
#ประกาศการเปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
30 พ.ค. 64 - 17 มิ.ย. 66


สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สสสร.#ประกาศการเปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมงรอบวันที่ 15, 16 ,17 และ  22 , 23 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-62  ในรูปแบบ Online Conference

#เปิดให้จองในระบบออนไลน์ วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปสามารถลงทะเบียนได้ที่ :  http://www.ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/#การชำระค่าลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสามารถชำระค่าลงทะเบียนอบรมและส่งหลักฐานยืนยันการอบรมเริ่มชำระตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2564โดยวิธีการโอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร หรือ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร

#ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี : 074-778-402-3ชื่อบัญชี : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมส่งหลักฐานการโอนมายังลิงค์ด้านล่างนี้ ( ต้อง Login Gmail หรือE-mail ของมหาวิทยาลัย) https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeDmr5SsFj7m0.../viewform