หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 08:51:47


รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (โครงการจีน) ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคารเหมวดีพิทักษ์ และออนไลน์โปรแกรม zoom