หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:51:58


รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาเอก และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์  ดังนี้

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1. นายการัณฑา ประกายพรรณ