หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนานักวิจัยเชิงนวัตกรรมและส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนานักวิจัยเชิงนวัตกรรมและส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-16 10:03:45

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การพัฒนานักวิจัยเชิงนวัตกรรม  และส่งเสริมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ"