หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. ผู้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE).
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. ผู้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE).

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-12 09:59:39

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้เขียน (Corresponding author) บทความวิจัยเรื่อง Data augmentation by combining feature selection and color features for image classification ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 12, No. 6, December 2022 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q2#SSRU