หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-12 10:09:55


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา