หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-12 10:13:19


มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota).

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
https://www.dek-d.com/board/view/4075764
.
https://www.eduzones.com/2023/01/09/ssru-484/
.
https://citly.me/QaWL9
.
https://thaiedunews.net/ssru-171/
.
https://u-hit.net/ssru-152/
.
https://gooduniversity.net/ssru-146/