หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 16:14:18

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5