หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรฯ นำโดย ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ และคณะกรรมการ ได้จัดประชุมโครงการวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม ณ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
หลักสูตรฯ นำโดย ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ และคณะกรรมการ ได้จัดประชุมโครงการวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม ณ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 15:40:43

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ทางหลักสูตรฯ นำโดย ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ และคณะกรรมการ ได้จัดประชุมโครงการวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม ณ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์