หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม KM หัวข้อ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับ นานาชาติ ครั้งที่1
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม KM หัวข้อ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับ นานาชาติ ครั้งที่1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 15:30:02

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดกิจกรรม KM  หัวข้อ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับ นานาชาติ ครั้งที่1

กิจกรรม KM ครั้งที่ 1  

คนสำคัญ ของ KM

เรื่อเล่าเร้าพลัง storytelling

สกัดขุมความรู้/วิธีปฏิบัติ

ได้ เรื่องเล่า จากผู้พร้อมให้ จำนวน 4 เรื่องเล่า 

องค์ความรู้ วิธีปฏิบัติ จากการสกัดขุมความรู้จากเรื่องเล่า 20 วิธีปฏิบัติ

ได้บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีทั้งผู้พร้อมให้และผู้ใฝ่รับ