หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแผนงานและประกันคุณภาพ > หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แนวทางการแสดงผลงานของกลุ่มความรู้ในกิจกรรม KM SHOW&SHARE
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แนวทางการแสดงผลงานของกลุ่มความรู้ในกิจกรรม KM SHOW&SHARE

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-09-06 13:50:21


3 กันยายน 2564 นางสาวน้ำทิพย์ กลีบบัวบาน หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมชี้แนวทางการแสดงผลงานของกลุ่มความรู้ในกิจกรรม KM SHOW&SHARE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet