หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:06:29


ฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยได้รับเกีรติจาก รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย "หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติการ และการวิเคราะห์พัฒนางาน" ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2  อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

พีชญาณัท : รายงาน   

พีชญาณัท , ณาฐวดี พุทธวงค์ : ถ่ายภาพ