หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการ วง Cim Bands เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ในงานตลาดนัดสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการ วง Cim Bands เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ในงานตลาดนัดสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:07:20


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และ ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการ วง Cim Bands เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ ในงานตลาดนัดสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย  ณ ศูนย์สรรพสินค้า มาบุญครอง ชั้น G ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2565