หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:01:10


วันศุกร์ ที่10 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าสาขา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมหารประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)

พีชญาณัท : ถ่ายภาพ/รายงาน