หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ความคืบหน้าในการเปิดรับสมัครนักศึกษาและแผนการเรียนหลักสูตร
ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ความคืบหน้าในการเปิดรับสมัครนักศึกษาและแผนการเรียนหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-06-06 10:41:11

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ความคืบหน้าในการเปิดรับสมัครนักศึกษาและแผนการเรียนหลักสูตร ณ ห้องประชุม อาคาร ๒๙ ชั้น ๒ และผ่านโปรแกรม Zoom Meetting