หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณปวีณา ศรีบุญเรือง และ คุณสุไอดา วงศ์อนวัช นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณปวีณา ศรีบุญเรือง และ คุณสุไอดา วงศ์อนวัช นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 08:55:10

ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณปวีณา ศรีบุญเรือง และ คุณสุไอดา วงศ์อนวัช นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ในโอกาสที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 5 บท ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ในนามของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้