หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบ อาจารย์ จักรวัฒน์ อ่ำพุทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหา
อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบ อาจารย์ จักรวัฒน์ อ่ำพุทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 16:05:13

อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบ อาจารย์ จักรวัฒน์ อ่ำพุทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ประจำโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือการเข้าแนะแนวหลักสูตรระดับในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการให้แก่นักเรียน โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” รวมทั้งหารือแนวทางการสร้างเครื่อข่ายโรงเรียนพันธมิตรกับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

College professors and representatives of the College of Innovation and Management, led by Dr. Anuchit Kulwanich Deputy Dean for Student Affairs and Arts and Culture were met Mr.Jakawat Aumputcha, deputy director of general administration and deputy director of students affair of Sriprachan (Methipramuk) School, Suphanburi province for discussions of the bachelor's degree's academic guidance of College of Innovation and Management. They also discussed creating a networking of School partners with College of Innovation and Management.