หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > • พิธีรับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
• พิธีรับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 15:16:16

• พิธีรับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  พร้อมด้วย  ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์   ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ  และผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี  เข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัย โดยท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีรางวัลดังนี้

• ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย

ได้รับรางวัล Gold Medal 2022 IIDC Hong Kong International and Design Competition 

• ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์

ได้รับรางวัล Gold Medal 2022 IIDC Hong Kong International and Design Competition 

• ผศ.ดร.ธนพล ก่อฐานะ

ได้รับรางวัล Silver Medal 2022 IIDC Hong Kong International and Design Competition 

• ผศ.ดร.สุพัตรา ปราณี

ได้รับรางวัล Silver Medal 2022 IIDC Hong Kong International and Design Competition 

ในงาน  2022 IIDC Hong Kong International Invention and Design ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ  Hong Kong Convention and Exhibition Center เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน