หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมนักศึกษา จัดโครงการ อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมนักศึกษา จัดโครงการ อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-07-18 09:50:51


วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมนักศึกษา จัดโครงการ อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือจากทีมสโมนวัตฯ  ชมรม CIM Family ตัวแทนนักศึกษา ร่วมกันพัฒนา โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมอบ สีทาพื้นจากบริษัท ยู อาร์ เคมีคอล จำกัด อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา หนังสือสวดมนต์ให้แก่บุคลากรและนักเรียนโดยได้รับการต้อนรับ ดูแล อย่างอบอุ่นตลอดทั้งโครงการ จากผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน โดยตลอดทั้งโครงการ ได้รับการต้อนรับ และดูแลอย่างอบอุ่นเป็นอย่างมาก ขอบคุณคะ