หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง ฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกขอบคุณ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ที่ให้การสนับสนุ
ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง ฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกขอบคุณ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ที่ให้การสนับสนุ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-01-11 15:34:34

ดร.อนุชิต กุลวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง ฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกขอบคุณ ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย ที่วัดหนองยาว จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Dr. Anuchit Kulwanich, Deputy Dean for Student Affairs and Arts and Culture, College of Innovation and Management, Suan Sunandha Rajabhat University, with Dr. Teeraphong Pongpeng, Student Affairs, presents souvenirs to Dr. Nut Thiranutsuphanon, President of the Good Governance and Anti-Corruption Foundation, for his support of activities to preserve the college's arts and culture. Recently, at Wat Nong Yao in Nakhon Sawan province,