หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > การเมืองเรื่องสนุก
การเมืองเรื่องสนุก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-16 10:13:17

นักศึกษารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (บุคคลทั่วไป) ศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง
เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในรายวิชา การเมืองการปกครองไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิตรา พรหมชุติมา บรรยายเรื่องการเมืองเรื่องสนุก ณ ห้อง 4744 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา