หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > รู้อนาคตผ่านอดีตการเมืองการปกครองไทย
รู้อนาคตผ่านอดีตการเมืองการปกครองไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-16 10:27:39

ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (โครงการบุคคลทั่วไป) ศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิตรา พรหมชุติมา บรรยายเรื่อง รู้อนาคตผ่านอดีตการเมืองการปกครองไทย
ณ ห้อง 4744 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนันทา