หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-11-19 14:19:29


เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายชุดไทยและร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทกุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๑๕๘ ณ พระราชานุสาวรีย์พระนางสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา