หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิชาการ > วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ สโมสรชลบุรี เอฟซี จังหวัดชลบุรี
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ณ สโมสรชลบุรี เอฟซี จังหวัดชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-10-11 12:45:57
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล  ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา ของหลักสูตรฯ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน เบื้องหลังการทำงานสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซี เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำวิชาการกับภาคทฤษฎี มาสู่ภาคปฏิบัติและให้เกิดความเชี่ยวชาญ ณ สโมสรชลบุรี เอฟซี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.